Oost Vlaanderen

From: 20-05-2020

To: 28-05-2020

Coach Organisatieontwikkeling

Onze klant heeft voor het "toekomstige" bedrijf de keuze gemaakt voor een cultuur van vertrouwen, gedeeld leiderschap en continu verbeteren, als hefboom om de strategische doelstellingen te realiseren. 

Het gaat voor hen niet om een tijdelijk fenomeen, ze willen de manier waarop ze het werk organiseren fundamenteel veranderen. De oude manier was: Van…naar…. Top down is het zo! De nieuwe manier wordt: In overleg…samen. Wendbaar en dynamisch. 

Het team ‘Leadership & Lean’ ondersteunt de mens-, team- en organisatie-ontwikkeling richting deze gewenste cultuur.

De interne team en lean coaches doen dit aan de hand van coaching op de mindset bij de leiders en de teams, het aanleren van vaardigheden en het aanreiken van praktische tools.

Verder ondersteunen we via communicatie, projectwerk, change begeleiding, enz.


Description

Je hoofdverantwoordelijkheid als coach is het begeleiden van teams met gepaste methodieken en tools, geënt op de bedrijfskeuzes.

• Je onderzoekt de klantvraag tijdens een intake en daagt voldoende uit rond de output die het team op lange termijn wil bereiken.

• Je sluit een mentaal contract af met de leider en het team over waar zij naartoe willen en wat hun engagement is.

• Je bereidt teamworkshops voor in co-creatie met de business (samen scenario opbouwen, rollen duidelijk doorpraten, …) en bekijkt wat zij zelf kunnen opnemen om hun ambitie te bereiken. Tegelijk weet je flexibel in te spelen op het proces dat zich afspeelt tijdens de begeleiding van het team.

• Je helpt teams om inzicht te krijgen in hun bestaande patronen en gewoontes en je begeleidt hen om er nieuwe naast te leggen die (nog) beter passen bij de gewenste cultuur. Dat betekent dat je een team durft uitdagen om hen te laten leren, maar dat je ook voldoende kan aansluiten bij hun huidige leefwereld, zodat ze niet in de weerstand gaan.

• Je bent in staat om technieken, gebaseerd op sociocratie, open space agility, liberating structures...op punt te zetten zodat ze door een brede doelgroep opgepikt kunnen worden als ‘rituelen’ in het team.

• Je werkt mee aan het bredere change en projectplan rond de cultuur en het leiderschap van de toekomst (output gestuurd leidinggeven, het nieuwe werken,…)

• Je volgt de verankering en beleving van de change op, via nazorg met de business, gerichte netwerking in de organisatie,…

Requirements

• 5 jaar aantoonbare ervaring in team coaching, m.n. het verhogen van de effectiviteit van organisaties door begeleiding van groepen.

• 5 jaar aantoonbare ervaring in het begeleiden van teams in verandering en projectervaring met change programma’s.

• 3 jaar aantoonbare ervaring met een breed palet aan methodieken gelinkt aan sociocratie, open space agility, liberating structures...

• Aantoonbare ervaring met lean en/of agile methodieken is geen must, maar wel een sterke plus.

• Accreditatie Insights Discovery, is geen must, maar wel een sterke plus.

• Aantoonbare ervaring in gestructureerd werken, plannen en organiseren, zowel in de voorbereiding als nazorg van trajecten.

• Aantoonbare ervaring met de moderne digitale tools voor follow-up, verslaggeving en communicatie: sharepoint, onedrive, yammer, enz.

• Beschikt over een masterdiploma of kan dit niveau aantonen vanuit ervaring.

• Kennis m.b.t. de transitie van een hiërarchische naar een meer wendbare organisatiecultuur.

• Kennis m.b.t. welke factoren invloed hebben bij een cultuurverandering.

• Kennis m.b.t. change management: de nodige kennis betreffende de fases waar een team doorgaat bij verandering en wat er dan nodig is om te evolueren naar een matuur team, zowel in theorie als in praktijk.


Bijkomende vereisten:

  • Grote flexibiliteit in opdrachten is vereist.
  • Zelfstandig werken op een resultaat gedreven manier met een sterke organisatiesensitiviteit is een must.
  • Je bent een teamspeler en in staat samen te werken met andere experten. Je deelt graag je expertise met anderen.
  • Je gebruikt inspirerend, visueel en toegankelijk materiaal.

Offer

- Freelance opdracht voor een 150-tal dagen - volgens een, in onderling overleg, flexibel regime van gemiddeld 3 dagen per week.

- Startdatum: ASAP tot en met 14/05/2021.

- Er is een piek in de maanden maart/april/mei en in september/oktober/november. In de overige maanden is het doorgaans rustiger.

- Geschat aantal mandagen: 150.Contact

Yvy Jacobs

yvy.jacobs@3w.be

Share this opportunity

Contact us

Do you want to take the next step in your career? Are you ready for a new challenge?