Welke business uitdaging u ook heeft... 3W kan helpen

Onze Interim Managers kunnen helpen navigeren doorheen de VUCA-wereld.

De industrie wordt geconfronteerd met snel toenemende complexiteit, die resulteert in veel gelijktijdige uitdagingen: duurzaamheid en klimaatverandering, snel verschuivende vraag van klanten, snelle digitalisering, en schaarste aan geschoolde werknemers. VUCA slaat dus hard toe. Volatiliteit, Onzekerheid, Complexiteit, Ambiguïteit zijn dominante krachten die uw bedrijf gemakkelijk uit koers kunnen brengen.

Uiteindelijk zullen het altijd de kwaliteit en de deskundigheid van uw managers zijn die het verschil zullen maken tussen succes en mislukking. Hoogstwaarschijnlijk zult u ze niet steeds op het juiste moment aan boord hebben. Dat is waar de 3W-expertise van pas kan komen.

Uitdaging 1: HAPPY

Mensen blijven uw belangrijkste kapitaal, ook al gaat u voor verregaande automatisering en technologische innovatie. Hoe zorgt u ervoor dat uw teams gelukkig zijn en met plezier voor uw bedrijf werken? Als u het juiste team hebt, is het heel moeilijk om te falen.

3W helpt u om vorm te geven aan uw toekomst… en wel meteen

Vooral in de industrie is al geruime tijd een tekort merkbaar aan medewerkers met de juiste vaardigheden, passie en ziel voor uw bedrijf. Dat vraagt om een creatief HR-beleid dat rekening houdt met alle vormen van talent. Want niet iedereen wil vandaag werknemer zijn. Er kan zich ook een totaal onvoorziene gebeurtenis voordoen. Wat doet u als uw ervaren plantmanager onverwacht voor onbepaalde tijd niet meer aan de slag kan?

Deze onzekerheid kan worden opgelost door een beroep op ons te doen. Wij zijn uw verzekering: bij 3W heeft u meer dan 30.000 jaar managementervaring binnen handbereik, opgedaan door onze Soul Interim Managers in alle sectoren van de industrie. Dit is wat u 'traditioneel' Interim Management zou kunnen noemen. Wij verzekeren de continuïteit op korte termijn van de verschillende managementfuncties in uw onderneming.

Uitdaging 2: GREEN

Duurzaamheid is niet meer weg te denken: nieuwe emissienormen, CO2-neutraliteit, de circulaire economie, afvalbeheer. Met voortdurend nieuwe wetgeving en extra complexiteit. Het is tegelijk een doel dat uw bedrijf ook een belangrijk concurrentievoordeel kan opleveren.

3W helpt u om complexiteit te beheersen… op elk moment

U hebt de juiste expertise nodig om op het gebied van duurzaamheid te scoren, maar dit is zeker niet de enige. De complexiteit van het bedrijfsleven in het algemeen en van de industrie in het bijzonder is de afgelopen decennia gestaag toegenomen. U dient uzelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Nieuwe markten, nieuwe technologieën, nieuwe verwachtingen van uw klanten en consumenten. Het is vaak onmogelijk om op elk moment alle benodigde kennis binnen uw eigen team beschikbaar te hebben. In deze nooit eindigende strijd tegen toenemende complexiteit kunt u een beroep doen op 3W. Bij ons vindt u de expertise die u nodig heeft, en op het juiste moment. Laat u helpen door onze professionals, die hun sporen hebben verdiend. Stel ons maar op de proef.

Uitdaging 3: SMART

Slim produceren heeft alles te maken met verregaande digitalisering en ‘connected’ productie die zorgt voor flexibiliteit, wendbaarheid en innovatie. Zeker omdat consumenten en markten snel veranderen en er veel onzekerheid is over de vraag, versterkt door de huidige crisis. Slimmer werken is daarom meer dan ooit nodig. Maar dat vraagt van uw organisatie misschien wel een radicale verandering, een andere manier van werken in de toekomst.

3W helpt u om vorm te geven aan uw toekomst… en wel meteen

Gezocht: manager (m/v) met 10 jaar ervaring in een technologie die nog niet bestaat.

Dit is inderdaad een vraag die onlangs door een van onze klanten werd gesteld. Dit waren niet hun exacte woorden, natuurlijk. Maar het is wel waar het op neerkomt. Volatiliteit en ambiguïteit maken dat de toekomst van bedrijven voortdurend in beweging is. Er zijn weinig zekerheden en in korte tijd kan een sector ingrijpend veranderen. Transformatie- of transitiemanagement is essentieel. Ook ondersteuning bij een transformatieproces is essentieel. Met onze transformatie- en verandermanagementexperts van 3W kunt u zo'n transformatie in gang zetten en onder controle houden. Wij hebben een pool van talenten opgebouwd die reeds met succes grote veranderings- en bedrijfstransformatieprojecten hebben afgerond. Wij stellen hen graag aan u voor.